Logistik och enkel matematik

Transporten är en viktig del av en affär. Därför bygger Danubias logistiksystem på samverkan med pålitliga transportörer över hela världen. Det gäller både väg- tåg- och sjötransporter. Vi erbjuder kontinuerliga frakter i stora volymer, likaväl som små specialanpassade leveranser.

Våra produkter är ofta känsliga för yttre påverkan och kräver en betryggande transport samt en omsorgsfullt gjord förpackning som tål påfrestningar när materialet lastas och lossas. Vi är företaget där logistik och matematik går hand i hand. Svårare än så är det inte.

Lager på lager – just-in-time

Tack vare god lagerhållning i centralt belägna lagerlokaler och betryggande logistik, kan vi erbjuda snabba, säkra leveranser. Genom att vi tar hand om lagerhållningen frigör kunden kapital, resurser och lagerytor och kan i stället fokusera på sin produktion. Vår omfattande lagerhållning, som på sätt och vis är själva navet i verksamheten, tillgodoser våra kunders behov. Vi har lager både i Sverige och på kontinenten. Flexibilitet är ordet och som regel är det så att där kunderna finns, där finns vi.

Ofta med ett buffertlager som garanterar snabb leverans även vid oförutsedda behov. Varje dag går regelbundna turer med lastbil från lager till kund och att ”skräddarsy” ett lager för en speciell kund är mer regel än undantag. Vi tryggar köparens produktion med hög lagerkapacitet och leveranser just-in-time. Vi är måna om att tillgodose dina behov av pålitlig lagerhållning. Dina krav är höga och vi möter upp med bred kompetens och materialkunskap.

logo