Metaller är vår vardag

Metall har i alla tider använts till att bygga framtid och välstånd och våra kunder representerar en stor del av svenskt näringsliv på tillväxt; underleverantörer till fordons- och elektronikindustrin, byggföretag och grossister, transportsektorn, livsmedelsindustrin och ett flertal andra branscher.

Allt från större industrier till mindre, mekaniska verkstäder. Vi kan snabbt anpassa oss till kundens behov och erbjuder allt från ansenliga volymer på tusentals ton, till ett fåtal enheter med snabb leverans. Det är vår vardag.

Personligt engagemang

Pålitlighet, engagemang och service är nyckelord i vår verksamhet. Våra kunder värdesätter den personliga kontakten, handlingskraften, den snabba återkopplingen och inte minst vår breda kompetens. Vi har kunskapen om metaller, vi engagerar oss och vi släpper inte taget om en fråga förrän problemet är löst. Det innebär att kunden alltid får tydliga svar, sakkunnig rådgivning och en snabb respons om status och leveranser.

Vårt kontaktnät ger gränslösa möjligheter

Vi har med omsorg valt ut de producenter som vi vill arbeta med. Detta har gett oss ett kontaktnät över hela världen. Möjligheterna att ge dig de produkter och den service du efterfrågar är näst intill obegränsade. Många av producenterna har vi arbetat med under många år.

Tack vare det omfattande nätverket kan vi alltid ge dig de bästa alternativen som passar just din specifika verksamhet och produktion.

Vi är närvarande på ett sätt som ingen annan

Vi följer våra kunders produktutveckling. Vi finns här som en pålitlig partner när kunden utvecklar nya marknader och vårt engagemang gör oss till goda lyssnare. Vi har djup material- och produktkunskap och kan hitta kundspecifika lösningar när de som bäst behövs. Det kan gälla toleranser, ytor, legeringar, tillstånd med mera. Kort sagt är vi närvarande på ett sätt som skiljer sig från andra.

logo