När det handlar om flyg så är vi inne på ett tungt ämne. Exempelvis väger en Jumbojet (Boeing 747-400) utan last närmare 180 ton.

 Aluminium lyfter flygbranschen

När det handlar om flyg så är vi inne på ett tungt ämne. Exempelvis väger en Jumbojet (Boeing 747-400) utan last närmare 180 ton. Sen tillkommer ytterligare cirka 200 ton bestående av last och passagerare. Inte särskilt förvånande att en lättmetall som aluminium fått en så framträdande roll inom flygbranschen.

Aluminium har egenskaper som på många sätt gör den till ett avundsvärt material att jobba med. Den silvriga metallen rostar inte, den har goda ledningsegenskaper, hög flexibilitet och en enastående förmåga att alstra värme. Dessutom är den i stort sett 100 % återvinningsbar.

Flygplan som sagt, men också som komponenter till bilar, lastfordon, järnväg, fartyg, fritidsbåtar, motorer och karosserier. Den låga vikten, förenad med styrka och tålighet, ger lätta konstruktioner som innebär lägre energiförbrukning under transporter.

Aluminium används även inom ventilation, till vindkraftverk och som byggnadsmaterial. Likaså är metallen vanligt förekommande inom livsmedelsindustrin till folie, tuber, konserv- och ölburkar.

Danubia följer aktivt utvecklingen av nya innovativa aluminiumprodukter. En av framtidens utmaningar i metallbranschen är att hitta lättare och mer slitstarka material.
Aluminium är 100 % återvinningsbart och kan med all rätt kallas en kretsloppsmetall.

Det finns 8 % aluminium i jordens fasta yta. Rent aluminium kan bara existera i miljöer som saknar syre. Metallen bildar lätt legeringar med koppar, zink, magnesium, mangan och kisel.

Legeringsegenskaper

Legering EN AW-1050A och -1200

Olegerad aluminium öppnar en mängd möjligheter inom industrin. 1200 används vid tillverkning av värmeväxlare och är särskilt användbar vid djupdragning.
Olegerad aluminium kännetecknas av god korrosionshärdighet och svetsbarhet. Dessutom har den synnerligen god kallformbarhet.

Legering EN AW-3003 och -3103

Manganlegerade kvaliteter används till lackerad plåt, karosserier, emballage, byggplåt och värmeväxlare. Den erbjuder i princip samma korrosionshärdighet och kallformbarhet som 1050A och 1200. Kvaliteten har högre hållfasthet än 1050A och 1200, men i princip samma korrosionshärdighet och kallformbarhet. God svetsbarhet.

Legering EN AW-5005A

Detta är en magnesiumlegerad kvalitet, med god svetsbarhet, som lämpar sig för dekorativ anodisering. Den har högre hållfasthet än olegerad aluminium men ungefär samma korrosionshärdighet och kallformbarhet.

Legering EN AW-5052, -5754 och -5083

Magnesiumlegerade respektive magnesium/manganlegerade kvaliteter med god svetsbarhet och hög hållfasthet mot utmattning. Den förekommer ofta inom varvs- och transportindustrin och är ett lämpligt material även för användning i till exempel havsatmosfär då legeringen visar stor korrosionshärdighet.

Legering EN AW-6060 och -6063

Magnesium/kisellegerad kvalitet med egenskaper som gör den lämplig för strängpressning av profiler, för dekorativ anodisering. Den har god svetsbarhet, hög hållfasthet och god korrosionsbeständighet.

Legering EN AW-6082

Magnesium/kisellegerad kvalitet som uppfyller höga krav på seghet och hållbarhet. Den är mindre lämplig för dekorativ anodisering, men dess kännetecken är god korrosionsbeständighet och svetsbarhet.

Legering EN AW-2014, -2024

Kopparlegerade kvaliteter används med fördel i sammanhang där korrosionsrisken är tämligen liten. Legeringarna har följaktligen mindre korrosionshärdighet men lämpar sig för konstruktioner där kraven på hållfasthet är särskilt höga.

Legering EN AW-7020

Zinklegerad kvalitet, lämplig till konstruktioner med krav på hög hållfasthet. Exempelvis kranar, lyftanordningar, bärande element i broar, fordon och vägräcken. Den har hög bärighet även i svetsförband. Zinklegering bör korrosionsskyddas.

Legering EN AW-7075

Zink/kopparlegerad kvalitet används inom flygbranschen och till konstruktioner där man eftersträvar hög hållfasthet i förhållande till vikten.
Legeringen har som sagt hög hållfasthet men mindre god korrosionshärdighet.

logo