Miljöpolicy

Miljöpolicy (CSR)

Alla företag som bedriver en affärsverksamhet påverkar samhälle och miljö. Genom att producera efterfrågade varor och tjänster skapas arbetstillfällen och skatteintäkter och bidrar därmed till samhällets utveckling. Att följa lagar och regler är en självklarhet. Det är grunden för en sund affärskultur och i förlängningen en trovärdig stat.

Danubia handlar med metaller. Vi vill göra ansvarsfulla inköp. För oss är det viktigt att arbeta med producenter som är miljöcertifierade och som tar ett socialt ansvar genom att inte handla med länder nämnda under begreppet ”Conflict Minerals”. (Dodd-Frank Act 1502)

Att minska utsläppen från transporter är avgörande för vår framtid. Vi jobbar aktivt med att dra ned antalet leveranser och istället öka mängden i varje leverans och därmed minska belastningen på miljön. Vi strävar efter att transporterna skall vara så miljövänliga som möjligt och gå via tåg och båt. Att ta direkt eget ansvar för utsläppen gör vi genom att vi successivt börjat byta ut vår egen bilpark från fossildrivna bilar till el.

Alla medborgare har ett socialt ansvar gentemot samhälle och varandra. Att arbeta etiskt genom att stå upp mot korruption och ha ett ansvarsfullt förhållande gentemot våra leverantörer, kunder och partners är något som alla på Danubia förväntas göra.

Vår sociala och fysiska hälsa är en förutsättning för utveckling. Danubia erbjuder och förespråkar friskvård och har träningsanläggningar och vacker natur runt knuten. Danubia vill bidra till forskning genom sin årliga donation till barncancerfonden.

logo