Nominell sammansättning

En numerisk Cu % Övrigt % Användning
CW004A 99,90 min syrehaltig Syrehaltig koppar. Används vid krav på hög elledningsförmåga. Kontaktskenor, elledningstråd, brytare m.m.
CW008A 99,95 syrefri Syrefri koppar. Används vid krav på hög elledningsförmåga.
CW024A 99,85 min P0,03 Desoxiderad syrefri koppar för allmän användning såsom taktäckning, inredning, rör, tryckkärl m.m.

Jämförelse med tidigare svensk och utländsk standard

EN numerisk Europanorm Iso
EN Kemiska symboler Sverige SS
CW004A Cu-ETP 5010 Cu-ETP
CW008A Cu-OF 5011 Cu-OF
CW024A Cu-DHP 5015 Cu-DHP

Fysikaliska egenskaper – värmebehandling

EN Numerisk Densitet
g/cm³
Smält-
temperatur °C
Längdutv. koefficient   20-300°C
(25-100°C)
Värmekap. vid 20°C kJ (kg°C) Resisitivitet vid 20°C för glödgat material nΩm Värme- lednings- förmåga vid 20°C
W/(m•°C)
Elasticitets- modul för glödgat material
N/mm²
Varm-  formning °C Mjuk-
glödgning °C
Avspännings-
glödgning °C
CW004A 8,9 1083 17,7×10-6

16,8×10-6

0,385 17,24 395 118 000 750-900 300-650 150-200
CW008A 8,9 1083 17,7×10-6

16,8×10-6

0,385 17,24 395 118 000 750-900 300-650 150-200
CW024A 8,9 1083 17,7×10-6

16,8×10-6

0,385 25,19 295-365 118 000 750-900 350-650 200-250

Hållfasthet

Plåtprodukt

Rundstång och rundtråd

EN Numerisk Tillstånd Tjocklek

  

Sträck- gräns Rp0,2 Brottgräns Rm A50 mm HV Tillstånd Dia-
meter
Rp0,2 Rm A HV
CW004A -02 (0,5)-1,5 40-120 220-250 30-45 40-65 -02 (1)-2,5 40-120 210-250 25-50
-04 (0,5)-1,5 180-250 250-290 10-30 75-95 -04 (5)-10 250-350 290-370 8-30 95-110
CW008A -02 (0,5)-1,5 40-120 220-250 30-45 40-65 -02 (1)-2,5 40-120 210-250 25-50
-04 (0,5)-1,5 180-250 250-290 10-30 75-95 -04 (5)-10 250-350 290-370 8-30 95-110
CW024A -02 (0,2)-1,5 40-120 220-250 25-45 40-65
-04 (0,2)-1,5 180-250 250-290 5-30 75-95
-80 (0,2)-1,5 40-120 220-250 40-55 max 55

Rundrör

EN Numerisk Tillstånd Tjocklek

  

Rp0,2 Rm A5 HV Tillstånd Tjocklek Rp0,2 Rm A5 HV
CW004A -00 ca 60 ca 230 ca 45 ca 60
-10 120 230- 10- 65-
CW008A -00 ca 60 ca 230 ca 45 ca 60
-04 -5 280-420 310-440 5-20 110-125 -10 120 230- 10- 65-
CW024A -02 40-120 210-250 40-60 40-65
-04 (0,7)-5 280-420 310-460 5-20 100-125

Förklaring
Rp0,2 = 0,2-gräns N/mm2
Rm = brottgräns N/mm2
HV = vickershårdhet
A5 = brottförlängning % mätlängd 5,65 area
A50 mm ≈ brottförlängning %
A100 mm mätlängd 50 resp. 100 mm

logo