Jämförelse med tidigare svensk och EN-Norm

EN AW numerisk EN AW Kemiska symboler Sverige SS
1050A Al99,5 4007
1070A Al99,7 4005
1200  Al99,0 4010
1350A E-Al99,5 4008
2007 AlCu4PbMgMn 4335
2011 AlCu6BiPb 4355
2014 AlCu4SiMg 4338
2017A AlCu4MgSi
2024 AlCu4Mg1
3003 AlMn1Cu
3103 AlMn1 4054
3105 AlMn0,5Mg0,5
5005A AlMg1 ( C ) (4106)
5049 AIMg2Mn0,8 4115
5052 AlMg2,5 4120
5083 AlMg4,5Mn0,7 4140
5754 AlMg3 4125
6005A AlSiMg(A) 4107
6012 AlMgSiPb
6060 AlMgSi 4103
6061 AlMg1SiCu
6063 AlMg0,7Si 4104
6082 AlSi1MgMn 4212
6101B EAlMgSi(B) 4102
6262 AlMg1SiPb
7020 AlZn4,5Mg1 4425
7075 AlZn5,5MgCu

Fysikaliska egenskaper

Legering EN AW numerisk Densitet g/cm3 Smältintervall °C Specifik värme- kapacitet
c
J/(kg •°C)
Värmelednings- förmåga
l
W/(m •°C)
Längd-
utvidgnings-
koefficient
α per °C x 10-6
Resistivitet

 

Q20 nΩm

Elasticitets- modul E
GPa
Skjuvmodul
G
GPa

Ej härdbara legeringar

1050A 2,70 645-658 899 229 23,5 29 69 26
1070A 2,70 645-658 901 230 23,5 28 69 26
1200 2,72 645-657 898 225 23,4 29,5 69 26
1350 2,70 645-658 901 230 23,5 27-28 69 26
3103 2,73 640-655 892 160-190 23,1 34-41 69 26
3105 2,71 640-655 894 160-190 23,3 41 70 26
5005A 2,70 630-655 897 201 23,5 33 70 26
5049 2,70 615-650 896 138 23,5 49,5 70 26
5052 2,68 605-650 901 138 23,7 49,5 70 26
5083 2,66 580-640 899 117 23,8 60 71 27
5754 2,68 595-645 897 132 23,7 53 70 26

Härdbara legeringar

2011 2,84 540-645 863 152-172 23,0 38-44 72 27
2014 2,80 505-640 869 134-192 22,7 34-51 73 27
2017A 2,80 512-650 873 130-200 22,9 28 72 27
6005A 2,71 605-655 892 193 23,3 35 70 26
6026 2,72 580-650 172 23,4 39 69
6060 2,70 610-655 898 187-209 23,4 32-36 70 26
6061 2,70 580-650 895 155-180 23,3 37-43 70 26
6063 2,70 615-655 898 193-218 23,5 30-35 70 26
6082 2,71 575-650 894 167-216 23,1 31-41 70 26
6101B 2,70 590-650 901 218 23,5 30 70 26
7020 2,78 605-645 873 139-140 23,3 49 70 26
7075 2,81 475-635 862 134-175 23,5 38-52 72 27

Kemisk sammansättning

(Utdrag ur EN 573-3:2007)
Lege- ring
EN AW
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Övriga Anm. Alu- minium min
Varje totalt
1050A 0,25 0,40 0,05 0,05 0,05 0,07 0,05 0,03 99,50
1070A 0,20 0,25 0,03 0,03 0,03 0,07 0,03 0,03 99,70
1200 0,05 0,05 0,10 0,05 0,05 0,15 1,00Si+Fe 99,00
1350A 0,25 0,40 0,02 0,05 0,05 0,03 0,03V+Ti+Cr+Mn 99,50
2007 0,80 0,80 3,3-4,6 0,50-1,0 0,40-1,80 0,10 0,20 0,8 0,20 0,10 0,30 Pb0,8-1,5, Sn0,2, Bi0,2 Rest
2011 0,40 0,70 5,0-6,0 0,30 0,05 0,15 Pb0,20-0,6, Bi0,20-0,6 Rest
2014 0,50-1,20 0,70 3,9-5,0 0,40-1,2 0,20-0,80 0,10 0,25 0,15 0,05 0,15 Rest
2017A 0,20-0,80 0,70 3,5-4,5 0,40-1,0 0,40-1,00 0,10 0,25 0,05 0,15 0,25Zr+Ti Rest
2024 0,50 0,50 3,8-4,9 0,30-0,9 1,20-1,80 0,10 0,25 0,15 0,05 0,15 Rest
2030 0,80 0,70 3,3-4,5 0,20-1,0 0,50-1,30 0,10 0,50 0,20 0,10 0,30 Bi 0,20, Pb 0,8-1,5 Rest
3003 0,60 0,70 0,05-0,20 1,00-1,50 0,10 0,05 0,15 Rest
3005 0,60 0,70 0,30 1,00-1,50 0,20-0,60 0,10 0,25 0,10 0,05 0,15 Rest
3103 0,50 0,70 0,10 0,90-1,50 0,30 0,10 0,20 0,05 0,15 0,10 Zr+Ti Rest
3105 0,60 0,70 0,30 0,30-0,80 0,20-0,80 0,20 0,40 0,10 0,05 0,15 Rest
4015 1,40-2,20 0,70 0,20 0,60-1,20 0,10-0,50 0,20 0,05 0,15 Rest
5005A 0,30 0,45 0,05 0,15 0,70-1,10 0,10 0,20 0,05 0,15 Rest
5049 0,40 0,50 0,10 0,50-1,10 1,60-2,50 0,30 0,20 0,10 0,05 0,15 Rest
5052 0,25 0,40 0,10 0,10 2,20-2,80 0,15-0,35 0,10 0,05 0,15 Rest
5083 0,40 0,40 0,10 0,40-1,00 4,00-4,90 0,05-0,25 0,25 0,15 0,05 0,15 Rest
5086 0,40 0,50 0,10 0,20-0,70 3,50-4,50 0,05-0,25 0,25 0,15 0,05 0,15 Rest
5754 0,40 0,40 0,10 0,50 2,60-3,60 0,30 0,20 0,15 0,05 0,15 0,10-0,6 Mn+Cr Rest
6005A 0,50-0,90 0,35 0,30 0,50 0,40-0,70 0,30 0,20 0,10 0,05 0,15 0,12-0,50 Mn+Cr Rest
6012 0,60-1,40 0,50 0,10 0,40-1,0 0,60-1,20 0,30 0,30 0,20 0,05 0,15 Pb 0,40-2,0, Bi 0,7 Rest
6026 0,60-1,40 0,70 0,20-0,50 0,20-1,00 0,60-1,20 0,30 0,30 0,20 0,05 0,15 Pb 0,40, Bi 0,50-1,5 Rest
6060 0,30-0,60 0,10-0,30 0,10 0,10 0,35-0,60 0,05 0,15 0,10 0,05 0,15 Rest
6061 0,40-0,80 0,70 0,15-0,40 0,15 0,80-1,20 0,04-0,35 0,25 0,15 0,05 0,15 Rest
6262 0,40-0,80 0,70 0,15-0,40 0,15 0,80-1,20 0,04-0,14 0,25 0,15 0,05 0,15 0,40-0,7 Bi; 0,40-0,7 Pb Rest
6063 0,20-0,60 0,35 0,10 0,10 0,45-0,90 0,10 0,10 0,10 0,05 0,15 Rest
6082 0,70-1,30 0,50 0,10 0,40-1,00 0,60-1,20 0,25 0,20 0,10 0,05 0,15 Rest
7020 0,35 0,40 0,20 0,05-0,50 1,00-1,40 0,10-0,35 4,00-5,00 0,05 0,15 0,08-0,20 Zr; 0,08-0,25 Zr+Ti Rest
7075 0,40 0,50 1,20-2,00 0,30 2,10-2,90 0,18-0,28 5,10-6,10 0,20 0,05 0,15 Rest

Vanliga tillståndsbeteckningar (utdrag ur EN 515:1993)

Tillstånd Definition
F Fabrikationstillstånd (inga gränsvärden för mekaniska egenskaper angivna).
O Glödgat – produkter som erhåller de för glödgat angivna egenskaperna efter varmbearbetning, får betecknas som O-tillstånd.
O1 Värmebehandlat vid ungefär samma tid och temperatur som krävs för upplösningsbehandling och långsamt kylt till rumstemperatur (tidigare betecknat T41).
O2 Termomekaniskt behandlat för att öka formbarheten såsom krävs för superplastisk formning (SPF).
O3 Homogeniserat.
H12 Hårdbearbetat – 1/4 hårt.
H14 Hårdbearbetat – 1/2 hårt.
H16 Hårdbearbetat – 3/4 hårt.
H18 Hårdbearbetat – 4/4 hårt (helhårt).
H19 Hårdbearbetat – extra hårt.
Hxx4 Avser präglad eller mönstrad plåt eller band tillverkat från motsvarande Hxx-tillstånd.
Hxx5 Hårdbearbetat – gäller svetsade rör.
H111 Glödgat och lätt kallbearbetat (mindre än H11) genom påföljande operationer såsom sträckning eller planing.
H112 Lätt hårdbearbetat eller varmbearbetat eller efter en begränsad kallbearbetning (gränsvärden för mekaniska egenskaper är satta).
H116 Avser aluminium-magnesium-legeringar med en magnesiumhalt av 4% eller högre och för vilka gränser för mekaniska egenskaper och skikt-korrorionshärdighet finns fastställda.
H22 Hårdbearbetat och anlöpt – 1/4 hårt.
H24 Hårdbearbetat och anlöpt – 1/2 hårt.
H26 Hårdbearbetat och anlöpt – 3/4 hårt.
H28 Hårdbearbetat och anlöpt – 4/4 hårt (helhårt).
H32 Hårdbearbetat och stabiliserat – 1/4 hårt.
H34 Hårdbearbetat och stabiliserat – 1/2 hårt.
H36 Hårdbearbetat och stabiliserat – 3/4 hårt.
H38 Hårdbearbetat och stabiliserat – 4/4 hårt (helhårt).
H42 Hårdbearbetat och lackerat – 1/4 hårt.
H44 Hårdbearbetat och lackerat – 1/2 hårt.
H46 Hårdbearbetat och lackerat – 3/4 hårt.
H48 Hårdbearbetat och lackerat – 4/4 hårt (helhårt).
W Upplösningsbehandlat (instabilt tillstånd).
T3 Upplösningsbehandlat, kallbearbetat och kallåldrat.
T4 Upplösningsbehandlat och kallåldrat.
T42 Upplösningsbehandlat och kallåldrat. Avser provmaterial som är värmebehandlat från glödgat eller F-tillstånd eller produkter som av kunden värmebehandlats från valfritt tillstånd.
T451 Upplösningsbehandlat, avspänningsbehandlat genom sträckning en angiven grad (kvarstående deformation 0,5% till 3% för plåt under 6 mm, 1,5% till 3% för plåt 6 mm och över, 1% till 3% för valsad eller kalldragen stång. 1% till 5% för fri- eller ringsmide och valsad ring) och kallåldrat. Produkterna erhåller ingen ytterligare riktning efter sträckning.
T5 Kylt från varmbearbetning och därefter varmåldrat.
T6 Upplösningsbehandlat och varmåldrat.
T61 Upplösningsbehandlat och varmåldrat (underåldrat) för att förbättra formbarheten.
T62 Upplösningsbehandlat och varmåldrat. Avser provmaterial värmebehandlat från glödgat eller F-tillstånd eller produkter som av kunden värmebehandlats från valfritt tillstånd.
T651 Upplösningsbehandlat, avspänningsbehandlat genom sträckning en angiven grad (kvarstående deformation 0,5% till 3% för plåt under 6 mm, 1,5% till 3% för plåt 6 mm och över, 1% till 3% för valsad eller kalldragen stång, 1% till 5% för fri- eller ringsmide och valsad ring) och sedan varmåldrat. Produkterna erhåller ingen ytterligare riktning efter sträckning.
T7 Upplösningsbehandlat och överåldrat.
T8 Upplösningsbehandlat, kallbearbetat och varmåldrat.
T9 Upplösningsbehandlat, varmåldrat och därefter kallbearbetat.

Mekaniska egenskaper – valsade produkter (utdrag ur EN 485-2:2008)

Legering Tillstånd Tjocklek mm

 

över           t o m

  

Brottgräns Rm
MPa
min             max
Sträckgräns 0,2 MPa

min    max

Förlängning min

%
A50  mm                 A

Bockningsradie

180°             90°

Hårdhet HBW
EN AW-1050A [Al 99,5] F ≥2,5 150,0 65
O/H111 0,2 0,5 65 95 20 20 0t 0t 20
0,5 1,5 65 95 20 22 0t 0t 20
1,5 3,0 65 95 20 26 0t 0t 20
3,0 6,0 65 95 20 29 0,5t 0,5t 20
6,0 12,5 65 95 20 35 1,0t 1,0t 20
12,5 50,0 65 95 20 32 20
H112 ≥6,0 12,5 75 30 20 23
12,5 80,0 70 25 20 22
H12 0,2 0,5 85 125 65 2 0,5t 0t 28
0,5 1,5 85 125 65 4 0,5t 0t 28
1,5 3,0 85 125 65 5 0,5t 0,5t 28
3,0 6,0 85 125 65 7 1,0t 1,0t 28
6,0 12,5 85 125 65 9 2,0t 28
12,5 40,0 85 125 65 9 28
H14 0,2 0,5 105 145 85 2 1,0t 0t 34
0,5 1,5 105 145 85 2 1,0t 0,5t 34
1,5 3,0 105 145 85 4 1,0t 1,0t 34
3,0 6,0 105 145 85 5 1,5t 34
6,0 12,5 105 145 85 6 2,5t 34
12,5 25,0 105 145 85 6 34
H16 0,2 0,5 120 160 100 1 0,5t 39
0,5 1,5 120 160 100 2 1,0t 39
1,5 4,0 120 160 100 3 1,5t 39
H18 0,2 0,5 135 120 1 1,0t 42
0,5 1,5 140 120 2 2,0t 42
1,5 3,0 140 120 2 3,0t 42
H19 0,2 0,5 155 140 1 45
0,5 1,5 150 130 1 45
1,5 3,0 150 130 1 45
H22 0,2 0,5 85 125 55 4 0,5t 0t 27
0,5 1,5 85 125 55 5 0,5t 0t 27
1,5 3,0 85 125 55 6 0,5t 0,5t 27
3,0 6,0 85 125 55 11 1,0t 1,0t 27
6,0 12,5 85 125 55 12 2,0t 27
H24 0,2 0,5 105 145 75 3 1,0t 0t 33
0,5 1,5 105 145 75 4 1,0t 0,5t 33
1,5 3,0 105 145 75 5 1,0t 1,0t 33
3,0 6,0 105 145 75 8 1,5t 1,5t 33
6,0 12,5 105 145 75 8 2,5t 33
H26 0,2 0,5 120 160 90 2 0,5t 38
0,5 1,5 120 160 90 3 1,0t 38
1,5 4,0 120 160 90 4 1,5t 38
H28 0,2 0,5 140 110 2 1,0t 41
0,5 1,5 140 110 2 2,0t 41
1,5 3,0 140 110 3 3,0t 41

Mekaniska egenskaper – valsade produkter (utdrag ur EN 485-2:2008)

Legering Tillstånd Tjocklek
mm
över           t o m  
Brottgräns Rm MPa

min            max

Sträckgräns Rp0,2 MPa

min         max

Förlängning min
%
A50 mm           A
Bockningsradie

 

 

180°             90°

Hårdhet HBW
EN AW-1070A [Al99,7] F ≥2,5 25,0 60
O/H111 0,2 0,5 60 90 15 23 0t 0t 18
0,5 1,5 60 90 15 25 0t 0t 18
1,5 3,0 60 90 15 29 0t 0t 18
3,0 6,0 60 90 15 32 0,5t 0,5t 18
6,0 12,5 60 90 15 35 0,5t 0,5t 18
H112 ≥6,0 12,5 70 20 20 20
12,5 25,0 70
H12 0,2 0,5 80 120 55 5 0,5t 0t 26
0,5 1,5 80 120 55 6 0,5t 0t 26
1,5 3,0 80 120 55 7 0,5t 0,5t 26
3,0 6,0 80 120 55 9 1,0t 26
6,0 12,5 80 120 55 12 2,0t 26
H14 0,2 0,5 100 140 70 4 0,5t 0t 32
0,5 1,5 100 140 70 4 0,5t 0,5t 32
1,5 3,0 100 140 70 5 1,0t 1,0t 32
3,0 6,0 100 140 70 6 1,5t 32
6,0 12,5 100 140 70 7 2,5t 32
H16 0,2 0,5 110 150 90 2 1,0t 0,5t 36
0,5 1,5 110 150 90 2 1,0t 1,0t 36
1,5 4,0 110 150 90 3 1,0t 1,0t 36
H18 0,2 0,5 125 105 2 1,0t 40
0,5 1,5 125 105 2 2,0t 40
1,5 3,0 125 105 2 2,5t 40
H22 0,2 0,5 80 120 50 7 0,5t 0t 26
0,5 1,5 80 120 50 8 0,5t 0t 26
1,5 3,0 80 120 50 10 0,5t 0,5t 26
3,0 6,0 80 120 50 12 1,0t 26
6,0 12,5 80 120 50 15 2,0t 26
H24 0,2 0,5 100 140 60 5 0,5t 0t 31
0,5 1,5 100 140 60 6 0,5t 0,5t 31
1,5 3,0 100 140 60 7 1,0t 1,0t 31
3,0 6,0 100 140 60 9 1,5t 31
6,0 12,5 100 140 60 11 2,5t 31
H26 0,2 0,5 110 150 80 3 0,5t 35
0,5 1,5 110 150 80 3 1,0t 35
1,5 4,0 110 150 80 4 1,0t 35

Mekaniska egenskaper – valsade produkter (utdrag ur EN 485-2:2008)

Legering Tillstånd Tjocklek mm

över      t o m

  

Brottgräns Rm MPa

 

min             max

Sträckgräns Rp0,2 MPa
min          max
Förlängning min

%
A50 mm        A

Bockningsradie

180°              90°

Hårdhet HBW
EN AW-1200 [Al99,0] F ≥2,5 150 75
O/H111 0,2 0,5 75 105 25 19 0t 0t 23
0,5 1,5 75 105 25 21 0t 0t 23
1,5 3,0 75 105 25 24 0t 0t 23
3,0 6,0 75 105 25 28 0,5t 0,5t 23
6,0 12,5 75 105 25 33 1,0t 1,0t 23
12,5 80,0 75 105 25 30 23
H112 ≥6,0 12,5 85 35 16 26
12,5 80 80 30 16 24
H12 0,2 0,5 95 135 75 2 0,5t 0t 31
0,5 1,5 95 135 75 4 0,5t 0t 31
1,5 3,0 95 135 75 5 0,5t 0,5t 31
3,0 6,0 95 135 75 6 1 1,0t 31
6,0 12,5 95 135 75 8 2,0t 31
12,5 40,0 95 135 75 8 31
H14 0,2 0,5 105 155 95 1 1,0t 0t 37
0,5 1,5 115 155 95 3 1,0t 0,5t 37
1,5 3,0 115 155 95 4 1,0t 1,0t 37
3,0 6,0 115 155 95 5 1,5t 1,5t 37
6,0 12,5 115 155 90 6 2,5t 37
12,5 25,0 115 155 90 6 37
H16 0,2 0,5 120 170 110 1 0,5t 42
0,5 1,5 130 170 115 2 1,0t 42
1,5 4,0 130 170 115 3 1,5t 42
H18 0,2 0,5 150 130 1 1,0t 45
0,5 1,5 150 130 2 2,0t 45
1,5 3,0 150 130 2 3,0t 45
H19 0,2 0,5 160 140 1 48
0,5 1,5 160 140 1 48
1,5 3,0 160 140 1 48
H22 0,2 0,5 95 135 65 4 0,5t 0t 30
0,5 1,5 95 135 65 5 0,5t 0t 30
1,5 3,0 95 135 65 6 0,5t 0,5t 30
3,0 6,0 95 135 65 10 1,0t 1,0t 30
6,0 12,5 95 135 65 10 2,0t 30
H24 0,2 0,5 115 155 90 3 1,0t 0t 37
0,5 1,5 115 155 90 4 1,0t 0,5t 37
1,5 3,0 115 155 90 5 1,0t 1,0t 37
3,0 6,0 115 155 90 7 1,5t 37
6,0 12,5 115 155 85 9 2,5t 36
H26 0,2 0,5 130 170 105 2 0,5t 41
0,5 1,5 130 170 105 3 1,0t 41
1,5 4,0 130 170 105 4 1,5t 41

Mekaniska egenskaper – valsade produkter (utdrag ur EN 485-2:2008)

Legering Tillstånd Tjocklek mm

över        t o m

  

Brottgräns Rm MPa

 

min           max

Sträckgräns Rp0,2 MPa
min          max
Förlängning min %
A50 mm         A
Bockningsradie


180°                 90°

Hårdhet HBW
EN AW-2017A
[AlCu4MgSi(A)]
O ≥0,4 1,5 225 145 12 0,5t 0t 55
1,5 3,0 225 145 14 1,0t 1,0t 55
3,0 6,0 225 145 13 1,5t 55
6,0 9,0 225 145 13 2,5t 55
9,0 12,5 225 145 13 4,0t 55
12,5 25,0 225 145 12 55
T4 ≥0,4 1,5 390 245 14 3,0t 3,0t 110
1,5 6,0 390 245 15 5,0t 5,0t 110
6,0 12,5 390 260 13 8,0t 111
12,5 40,0 390 250 12 110
40,0 60,0 385 245 12 108
60,0 80,0 370 240 7
80,0 120,0 360 240 6 105
120,0 150,0 350 240 4 101
150,0 180,0 330 220 2
180,0 200,0 300 200 2
T451 ≥0,4 1,5 390 245 14 3,0t 3,0t 110
1,5 6,0 390 245 15 5,0t 5,0t 110
6,0 12,5 390 260 13 8,0t 111
12,5 40,0 390 250 12 110
40,0 60,0 385 245 12 108
60,0 80,0 370 240 7
80,0 120,0 360 240 6 105
120,0 150,0 350 240 4 101
150,0 180,0 330 220 2
180,0 200,0 300 200 2
T45 150,0 180,0 330 220 2
180,0 200,0 300 200 2
T4 ≥0,4 3,0 390 235 14 109
3,0 12,5 390 235 15 109
12,5 25,0 390 235 12 109

Mekaniska egenskaper – valsade produkter (utdrag ur EN 485-2:2008)

Legering Tillstånd Tjocklek mm

 

över          t o m

  

Brottgräns Rm MPa

 

min            max

Sträckgräns Rp0,2 MPa
min         max
Förlängning min

%
A50 mm         A

Bockningsradie

180°                  90°

Hårdhet HBW
EN AW-2024
[AlCu4Mg1]
O ≥0,4 1,5 220 140 12 0,5t 0t 55
1,5 3,0 220 140 13 2,0t 1,0t 55
3,0 6,0 220 140 13 3,0t 1,5t 55
6,0 9,0 220 140 13 2,5t 55
9,0 12,5 220 140 13 4,0t 55
12,5 25,0 220 11 55
T4 ≥0,4 1,5 425 275 12 4,0t 120
1,5 6,0 425 275 14 5,0t 120
T3 ≥0,4 1,5 435 290 12 4,0t 4,0t 123
T351 1,5 3,0 435 290 14 4,0t 4,0t 123
3,0 6,0 440 290 14 5,0t 5,0t 124
6,0 12,5 440 290 13 8,0t 124
T351 12,5 40,0 430 290 11 122
40,0 80,0 420 290 8 120
80,0 100,0 400 285 7 115
100,0 120,0 380 270 5 110
120,0 150,0 360 250 5 104
T42 ≥0,4 6,0 425 260 15 119
6,0 12,5 425 260 12 119
12,5 25,0 420 260 8 118
T8 ≥0,4 1,5 460 400 5 138
T851 1,5 6,0 460 400 6 138
6,0 12,5 460 400 5 138
T851 12,5 25,0 455 400 4 137
25,0 40,0 455 395 4 136
T62 ≥0,4 12,5 440 345 5 129
12,5 25,0 435 345 4 128

Mekaniska egenskaper – valsade produkter (utdrag ur EN 485-2:2008)

Legering Tillstånd Tjocklek mm

 

 

 över         t o m

  

Brottgräns Rm
MPa
 min         max
Sträckgräns Rp 0,2 MPa

 

 min      max

”Förlängning min
%
A50 mm          A
Bockningsradie

180°                    90°

Hårdhet HBW
EN AW-3003  [AlMn1Cu] F ≥2,5 80,0 95
O/H111 0,2 0,5 95 135 35 15 0t 0t 28
0,5 1,5 95 135 35 17 0t 0t 28
1,5 3,0 95 135 35 20 0t 0t 28
3,0 6,0 95 135 35 23 1,0t 1,0t 28
6,0 12,5 95 135 35 24 1,5t 28
12,5 50,0 95 135 35 23 28
H112 ≥6,0 12,5 115 70 10 35
12,5 80,0 100 40 18 29
H12 0,2 0,5 120 160 90 3 1,5t 0t 38
0,5 1,5 120 160 90 4 1,5t 0,5t 38
1,5 3,0 120 160 90 5 1,5t 1,0t 38
3,0 6,0 120 160 90 6 1,0t 38
6,0 12,5 120 160 90 7 2,0t 38
12,5 40,0 120 160 90 8 38
H14 0,2 0,5 145 185 125 2 2,0t 0,5t 46
0,5 1,5 145 185 125 2 2,0t 1,0t 46
1,5 3,0 145 185 125 3 2,0t 1,0t 46
3,0 6,0 145 185 125 4 2,0t 46
6,0 12,5 145 185 125 5 2,5t 46
12,5 25,0 145 185 125 5 46
H16 0,2 0,5 170 210 150 1 2,5t 1,0t 54
0,5 1,5 170 210 150 2 2,5t 1,5t 54
1,5 4,0 170 210 150 2 2,5t 2,0t 54
H18 0,2 0,5 190 170 1 1,5t 60
0,5 1,5 190 170 2 2,5t 60
1,5 3,0 190 170 2 3,0t 60
H19 0,2 0,5 210 180 1 65
0,5 1,5 210 180 2 65
1,5 3,0 210 180 2 65
H22 0,2 0,5 120 160 80 6 1,0t 0t 37
0,5 1,5 120 160 80 7 1,0t 0,5t 37
1,5 3,0 120 160 80 8 1,0t 1,0t 37
3,0 6,0 120 160 80 9 1,0t 37
6,0 12,5 120 160 80 11 2,0t 37
H24 0,2 0,5 145 185 115 4 1,5t 0,5t 45
0,5 1,5 145 185 115 4 1,5t 1,0t 45
1,5 3,0 145 185 115 5 1,5t 1,0t 45
3,0 6,0 145 185 115 6 2,0t 45
6,0 12,5 145 185 110 8 2,5t 45
H26 0,2 0,5 170 210 140 2 2,0t 1,0t 53
0,5 1,5 170 210 140 3 2,0t 1,5t 53
1,5 4,0 170 210 140 3 2,0t 2,0t 53
H28 0,2 0,5 190 160 2 1,5t 59
0,5 1,5 190 160 2 2,5t 59
1,5 3,0 190 160 3 3,0t 59

Mekaniska egenskaper – valsade produkter (utdrag ur EN 485-2:2008)

Legering Tillstånd Tjocklek mm

 

 

över           t o m

  

Brottgräns Rm
MPa
 min           max
Sträckgräns
Rp 0,2 Mpa  min         max
Förlängning min
%

A50 mm         A
Bockningsradie

 

 

180°            90°

Hårdhet HBW
EN AW-3103  [AlMn1] F ≥2,5 80,0 90
O/H111 0,2 0,5 90 130 35 17 0t 0t 27
0,5 1,5 90 130 35 19 0t 0t 27
1,5 3,0 90 130 35 21 0t 0t 27
3,0 6,0 90 130 35 24 1,0t 1,0t 27
6,0 12,5 90 130 35 28 1,5t 27
12,5 50,0 90 130 35 25 27
H112 ≥6,0 12,5 110 70 10 34
12,5 80,0 95 40 18 28
H12 0,2 0,5 115 155 85 3 1,5t 0t 36
0,5 1,5 115 155 85 4 1,5t 0,5t 36
1,5 3,0 115 155 85 5 1,5t 1,0t 36
3,0 6,0 115 155 85 6 1,0t 36
6,0 12,5 115 155 85 7 2,0t 36
12,5 40,0 115 155 85 8 36
H14 0,2 0,5 140 180 120 2 2,0t 0,5t 45
0,5 1,5 140 180 120 2 2,0t 1,0t 45
1,5 3,0 140 180 120 3 2,0t 1,0t 45
3,0 6,0 140 180 120 4 2,0t 45
6,0 12,5 140 180 120 5 2,5t 45
12,5 25,0 140 180 120 5 45
H16 0,2 0,5 160 200 145 1 2,5t 1,0t 51
0,5 1,5 160 200 145 2 2,5t 1,5t 51
1,5 4,0 160 200 145 2 2,5t 2,0t 51
H18 0,2 0,5 185 165 1 1,5t 58
0,5 1,5 185 165 2 2,5t 58
1,5 3,0 185 165 2 3,0t 58
H19 0,2 0,5 200 175 1 62
0,5 1,5 200 175 2 62
1,5 3,0 200 175 2 62
H22 0,2 0,5 115 155 75 6 1,0t 0t 36
0,5 1,5 115 155 75 7 1,0t 0,5t 36
1,5 3,0 115 155 75 8 1,0t 1,0t 36
3,0 6,0 115 155 75 9 1,0t 36
6,0 12,5 115 155 75 11 2,0t 36
H24 0,2 0,5 140 180 110 4 1,5t 0,5t 44
0,5 1,5 140 180 110 4 1,5t 1,0t 44
1,5 3,0 140 180 110 5 1,5t 1,0t 44
3,0 6,0 140 180 110 6 2,0t 44
6,0 12,5 140 180 110 8 2,5t 44
H26 0,2 0,5 160 200 135 2 2,0t 1,0t 50
0,5 1,5 160 200 135 3 2,0t 1,5t 50
1,5 4,0 160 200 135 3 2,0t 2,0t 50
H28 0,2 0,5 185 155 2 1,5t 58
0,5 1,5 185 155 2 2,5t 58
1,5 3,0 185 155 3 3,0t 58

Mekaniska egenskaper – valsade produkter (utdrag ur EN 485-2:2008)

Legering Tillstånd Tjocklek mm

över           t o m

  

Brottgräns
Rm MPa  min              max
Sträckgräns
Rp 0,2 MPa  min      max
Förlängning min

%

 

A50 mm         A

Bockningsradie

 

 

180°                 90°

Hårdhet HBW
EN AW-3005 [AlMn1Mg0,5] F ≥2,5 80,0 115
O/H111 0,2 0,5 115 165 45 12 0t 0t 33
0,5 1,5 115 165 45 14 0t 0t 33
1,5 3,0 115 165 45 16 1,0t 0,5t 33
3,0 6,0 115 165 45 19 1,0t 33
H12 0,2 0,5 145 195 125 3 1,5t 0t 46
0,5 1,5 145 195 125 4 1,5t 0,5t 46
1,5 3,0 145 195 125 4 2,0t 1,0t 46
3,0 6,0 145 195 125 5 1,5t 46
H14 0,2 0,5 170 215 150 1 2,5t 0,5t 54
0,5 1,5 170 215 150 2 2,5t 1,0t 54
1,5 3,0 170 215 150 2 1,5t 54
3,0 6,0 170 215 150 3 2,0t 54
H16 0,2 0,5 195 240 175 1 1,0t 61
0,5 1,5 195 240 175 2 1,5t 61
1,5 4,0 195 240 175 2 2,5t 61
H18 0,2 0,5 220 200 1 1,5t 69
0,5 1,5 220 200 2 2,5t 69
1,5 3,0 220 200 2 69
H19 0,2 0,5 235 210 1 73
0,5 1,5 235 210 1 73
H22 0,2 0,5 145 195 110 5 1,0t 0t 45
0,5 1,5 145 195 110 5 1,0t 0,5t 45
1,5 3,0 145 195 110 6 1,5t 1,0t 45
3,0 6,0 145 195 110 7 1,5t 45
H24 0,2 0,5 170 215 130 4 1,5t 0,5t 52
0,5 1,5 170 215 130 4 1,5t 1,0t 52
1,5 3,0 170 215 130 4 1,5t 52
H26 0,2 0,5 195 240 160 3 1,0t 60
0,5 1,5 195 240 160 3 1,5t 60
1,5 3,0 195 240 160 3 2,5t 60
H28 0,2 0,5 220 190 2 1,5t 68
0,5 1,5 220 190 2 2,5t 68
1,5 3,0 220 190 3 68

Mekaniska egenskaper – valsade produkter (utdrag ur EN 485-2:2008)

Legering Tillstånd Tjocklek mm

 

 

över         t o m

  

Brottgräns

Rm MPa

 

min           max

Sträckgräns
Rp 0,2 MPa  min        max
Förlängning min

%

 

A50 mm          A

Bockningsradie

180°                90°

Hårdhet HBW
EN AW-3105 [AlMn0,5Mg0,5] F ≥2,5 80,0 100
O/H111 0,2 0,5 100 155 40 14 0t 29
0,5 1,5 100 155 40 15 0t 29
1,5 3,0 100 155 40 17 0,5t 29
H12 0,2 0,5 130 180 105 3 1,5t 41
0,5 1,5 130 180 105 4 1,5t 41
1,5 3,0 130 180 105 4 1,5t 41
H14 0,2 0,5 150 200 130 2 2,5t 48
0,5 1,5 150 200 130 2 2,5t 48
1,5 3,0 150 200 130 2 2,5t 48
H16 0,2 0,5 175 225 160 1 56
0,5 1,5 175 225 160 2 56
1,5 3,0 175 225 160 2 56
H18 0,2 0,5 195 180 1 62
0,5 1,5 195 180 1 62
1,5 3,0 195 180 1 62
H19 0,2 0,5 215 190 1 67
0,5 1,5 215 190 1 67
H22 0,2 0,5 130 180 105 6 41
0,5 1,5 130 180 105 6 41
1,5 3,0 130 180 105 7 41
H24 0,2 0,5 150 200 120 4 2,5t 47
0,5 1,5 150 200 120 4 2,5t 47
1,5 3,0 150 200 120 5 2,5t 47
H26 0,2 0,5 175 225 150 3 55
0,5 1,5 175 225 150 3 55
1,5 3,0 175 225 150 3 55
H28 0,2 0,5 195 170 2 61
0,5 1,5 195 170 2 61

Mekaniska egenskaper – valsade produkter (utdrag ur EN 485-2:2008)

Legering Tillstånd Tjocklek mm

 

 

över           t o m

  

Brottgräns

Rm MPa

 

min           max

Sträckgräns
Rp 0,2 MPa  min       max
Förlängning min
%
 A50 mm              A
Bockningsradie

 

 

180°              90°

Hårdhet HBW
EN AW-5005A [AlMg1(C)] F ≥2,5 80,0 100
O/H111 0,2 0,5 100 145 35 15 0t 0t 29
0,5 1,5 100 145 35 19 0t 0t 29
1,5 3,0 100 145 35 20 0,5t 0t 29
3,0 6,0 100 145 35 22 1,0t 1,0t 29
6,0 12,5 100 145 35 24 1,5t 29
12,5 50,0 100 145 35 20 29
H12 0,2 0,5 125 165 95 2 1,0t 0t 39
0,5 1,5 125 165 95 2 1,0t 0,5t 39
1,5 3,0 125 165 95 4 1,5t 1,0t 39
3,0 6,0 125 165 95 5 1,0t 39
6,0 12,5 125 165 95 7 2,0t 39
H14 0,2 0,5 145 185 120 2 2,0t 0,5t 48
0,5 1,5 145 185 120 2 2,0t 1,0t 48
1,5 3,0 145 185 120 3 2,5t 1,0t 48
3,0 6,0 145 185 120 4 2,0t 48
6,0 12,5 145 185 120 5 2,5t 48
H16 0,2 0,5 165 205 145 1 1,0t 52
0,5 1,5 165 205 145 2 1,5t 52
1,5 3,0 165 205 145 3 2,0t 52
3 4,0 165 205 145 3 2,5t 52
H18 0,2 0,5 185 165 1 1,5t 58
0,5 1,5 185 165 2 2,5t 58
1,5 3,0 185 165 2 3,0t 58
H19 0,2 0,5 205 185 1 64
0,5 1,5 205 185 2 64
1,5 3,0 205 185 2 64
H22/H32 0,2 0,5 125 165 80 4 1,0t 0t 38
0,5 1,5 125 165 80 5 1,0t 0,5t 38
1,5 3,0 125 165 80 6 1,5t 1,0t 38
3,0 6,0 125 165 80 8 1,0t 38
6,0 12,5 125 165 80 10 2,0t 38
H24/H34 0,2 0,5 145 185 110 3 1,5t 0,5t 47
0,5 1,5 145 185 110 4 1,5t 1,0t 47
1,5 3,0 145 185 110 5 2,0t 1,0t 47
3,0 6,0 145 185 110 6 2,0t 47
6,0 12,5 145 185 110 8 2,5t 47
H26/H36 0,2 0,5 165 205 135 2 1,0t 52
0,5 1,5 165 205 135 3 1,5t 52
1,5 3,0 165 205 135 4 2,0t 52
3,0 4,0 165 205 135 4 2,5t 52
H28/H38 0,2 0,5 185 160 1 1,5t 58
0,5 1,5 185 160 2 2,5t 58
1,5 3,0 185 160 3 3,0t 58

Mekaniska egenskaper – valsade produkter (utdrag ur EN 485-2:2008)

Legering Tillstånd Tjocklek mm

 

 

över          t o m

  

Brottgräns
Rm MPa  min          max
Sträckgräns

Rp 0,2 MPa

 

min       max

Förlängning min

 

A50 mm           A

Bockningsradie

 

 

180°                90°

Hårdhet HBW
EN AW-5049 [AlMg2Mn0,8] F ≥2,5 100,0 190
O/H111 0,2 0,5 190 240 80 12 0,5t 0t 52
0,5 1,5 190 240 80 14 0,5t 0,5t 52
1,5 3,0 190 240 80 16 1,0t 1,0t 52
3,0 6,0 190 240 80 18 1,0t 1,0t 52
6,0 12,5 190 240 80 18 2,0t 52
12,5 100,0 190 240 80 17 52
H112 ≥6,0 12,5 210 100 12 62
12,5 25,0 200 90 10 58
25,0 40,0 190 80 12 52
40,0 80,0 190 80 14 52
H12 0,2 0,5 220 270 170 4 66
0,5 1,5 220 270 170 5 66
1,5 3,0 220 270 170 6 66
3,0 6,0 220 270 170 7 66
6,0 12,5 220 270 170 9 66
12,5 40,0 220 270 170 9 66
H14 0,2 0,5 240 280 190 3 72
0,5 1,5 240 280 190 3 72
1,5 3,0 240 280 190 4 72
3,0 6,0 240 280 190 4 72
6,0 12,5 240 280 190 5 72
12,5 25,0 240 280 190 5 72
H16 0,2 0,5 265 305 220 2 80
0,5 1,5 265 305 220 3 80
1,5 3,0 265 305 220 3 80
3 6,0 265 305 220 3 80
H18 0,2 0,5 290 250 1 88
0,5 1,5 290 250 2 88
1,5 3,0 290 250 2 88
H22/H32 0,2 0,5 220 270 130 7 1,5t 0,5t 63
0,5 1,5 220 270 130 8 1,5t 1,0t 63
1,5 3,0 220 270 130 10 2,0t 1,5t 63
3,0 6,0 220 270 130 11 1,5t 63
6,0 12,5 220 270 130 10 2,5t 63
12,5 40,0 220 270 130 9 63
H24/H34 0,2 0,5 240 280 160 6 2,5t 1,0t 70
0,5 1,5 240 280 160 6 2,5t 1,5t 70
1,5 3,0 240 280 160 7 2,5t 2,0t 70
3,0 6,0 240 280 160 8 2,5t 70
6,0 12,5 240 280 160 10 3,0t 70
12,5 25,0 240 280 160 8 70
H26/H36 0,2 0,5 265 305 190 4 1,5t 78
0,5 1,5 265 305 190 4 2,0t 78
1,5 3,0 265 305 190 5 3,0t 78
3,0 6,0 265 305 190 6 3,5t 78
H28/H38 0,2 0,5 290 230 3 87
0,5 1,5 290 230 3 87
1,5 3,0 290 230 4 87

Mekaniska egenskaper – valsade produkter (utdrag ur EN 485-2:2008)

Legering Tillstånd Tjocklek mm

 

 

över          t o m

  

Brottgräns
Rm MPa  min          max
Sträckgräns

Rp 0,2 MPa

 

min       max

Förlängning min

 

A50 mm           A

Bockningsradie

 

 

180°                90°

Hårdhet HBW
EN AW-5049 [AlMg2Mn0,8] F ≥2,5 100,0 190
O/H111 0,2 0,5 190 240 80 12 0,5t 0t 52
0,5 1,5 190 240 80 14 0,5t 0,5t 52
1,5 3,0 190 240 80 16 1,0t 1,0t 52
3,0 6,0 190 240 80 18 1,0t 1,0t 52
6,0 12,5 190 240 80 18 2,0t 52
12,5 100,0 190 240 80 17 52
H112 ≥6,0 12,5 210 100 12 62
12,5 25,0 200 90 10 58
25,0 40,0 190 80 12 52
40,0 80,0 190 80 14 52
H12 0,2 0,5 220 270 170 4 66
0,5 1,5 220 270 170 5 66
1,5 3,0 220 270 170 6 66
3,0 6,0 220 270 170 7 66
6,0 12,5 220 270 170 9 66
12,5 40,0 220 270 170 9 66
H14 0,2 0,5 240 280 190 3 72
0,5 1,5 240 280 190 3 72
1,5 3,0 240 280 190 4 72
3,0 6,0 240 280 190 4 72
6,0 12,5 240 280 190 5 72
12,5 25,0 240 280 190 5 72
H16 0,2 0,5 265 305 220 2 80
0,5 1,5 265 305 220 3 80
1,5 3,0 265 305 220 3 80
3 6,0 265 305 220 3 80
H18 0,2 0,5 290 250 1 88
0,5 1,5 290 250 2 88
1,5 3,0 290 250 2 88
H22/H32 0,2 0,5 220 270 130 7 1,5t 0,5t 63
0,5 1,5 220 270 130 8 1,5t 1,0t 63
1,5 3,0 220 270 130 10 2,0t 1,5t 63
3,0 6,0 220 270 130 11 1,5t 63
6,0 12,5 220 270 130 10 2,5t 63
12,5 40,0 220 270 130 9 63
H24/H34 0,2 0,5 240 280 160 6 2,5t 1,0t 70
0,5 1,5 240 280 160 6 2,5t 1,5t 70
1,5 3,0 240 280 160 7 2,5t 2,0t 70
3,0 6,0 240 280 160 8 2,5t 70
6,0 12,5 240 280 160 10 3,0t 70
12,5 25,0 240 280 160 8 70
H26/H36 0,2 0,5 265 305 190 4 1,5t 78
0,5 1,5 265 305 190 4 2,0t 78
1,5 3,0 265 305 190 5 3,0t 78
3,0 6,0 265 305 190 6 3,5t 78
H28/H38 0,2 0,5 290 230 3 87
0,5 1,5 290 230 3 87
1,5 3,0 290 230 4 87

Mekaniska egenskaper – valsade produkter (utdrag ur EN 485-2:2008)

Legering Tillstånd Tjocklek mm

 

 

över           t o m

  

Brottgräns

Rm Mpa

 

min            max

Sträckgräns

Rp 0,2 MPa

 

min      max

Förlängning min %

 

A50 mm        A

Bockningsradie

 

 

180°              90°

Hårdhet HBW
EN AW-6061

[AlMg1SiCu]

O ≥0,4 1,5 150 85 14 1,0t 0,5t 40
1,5 3,0 150 85 16 1,0t 1,0t 40
3,0 6,0 150 85 19 1,0t 40
6,0 12,5 150 85 16 2,0t 40
12,5 25,0 150 16 40
T4 ≥0,4 1,5 205 110 12 1,5t 1,0t 58
T45 1,5 3,0 205 110 14 2,0t 1,5t 58
3,0 6,0 205 110 16 3,0t 58
6,0 12,5 205 110 18 4,0t 58
T451 12,5 40,0 205 110 15 58
40,0 80,0 205 110 14 58
T42 ≥0,4 1,5 205 95 12 1,0t 57
1,5 3,0 205 95 14 1,5t 57
3,0 6,0 205 95 16 3,0t 57
6,0 12,5 205 95 18 4,0t 57
12,5 40,0 205 95 15 57
40,0 80,0 205 95 14 57
T6 ≥0,4 1,5 290 240 6 2,5t 88
T651 1,5 3,0 290 240 7 3,5t 88
T62 3,0 6,0 290 240 10 4,0t 88
6,0 12,5 290 240 9 5,0t 88
T651 12,5 40,0 290 240 8 88
T62 40,0 80,0 290 240 6 88
80,0 100,0 290 240 5 88
100,0 150,0 275 240 5 84
150,0 175,0 265 230 4 81

Mekaniska egenskaper – valsade produkter (utdrag ur EN 485-2:2008)

Legering Tillstånd Tjocklek mm

 

 

över         t o m

  

Brottgräns

Rm MPa

 

min            max

Sträckgräns
Rp 0,2 MPa  min        max
Förlängning min

%

 

A50 mm                 A

Bockningsradie

 

 

180°               90°

Hårdhet HBW
EN AW-5052  [AlMg2,5] F ≥2,5 80,0 165
O/H111 0,2 0,5 170 215 65 12 0t 0t 47
0,5 1,5 170 215 65 14 0t 0t 47
1,5 3,0 170 215 65 16 0,5t 0,5t 47
3,0 6,0 170 215 65 18 1,0t 47
6,0 12,5 165 215 65 19 2,0t 46
12,5 80,0 165 215 65 18 46
H112 ≥6,0 12,5 190 80 7 55
12,5 40,0 170 70 10 47
40,0 80,0 170 70 14 47
H12 0,2 0,5 210 260 160 4 63
0,5 1,5 210 260 160 5 63
1,5 3,0 210 260 160 6 63
3,0 6,0 210 260 160 8 63
6,0 12,5 210 260 160 10 63
12,5 40,0 210 260 160 9 63
H14 0,2 0,5 230 280 180 3 69
0,5 1,5 230 280 180 3 69
1,5 3,0 230 280 180 4 69
3,0 6,0 230 280 180 4 69
6,0 12,5 230 280 180 5 69
12,5 25,0 230 280 180 4 69
H16 0,2 0,5 250 300 210 2 76
0,5 1,5 250 300 210 3 76
1,5 3,0 250 300 210 3 76
3,0 6,0 250 300 210 3 76
H18 0,2 0,5 270 240 1 83
0,5 1,5 270 240 2 83
1,5 3,0 270 240 2 83
H22/H32 0,2 0,5 210 260 130 5 1,5t 0,5t 61
0,5 1,5 210 260 130 6 1,5t 1,0t 61
1,5 3,0 210 260 130 7 1,5t 1,5t 61
3,0 6,0 210 260 130 10 1,5t 61
6,0 12,5 210 260 130 12 2,5t 61
12,5 40,0 210 260 130 12 61
H24/H34 0,2 0,5 230 280 150 4 2,0t 0,5t 67
0,5 1,5 230 280 150 5 2,0t 1,5t 67
1,5 3,0 230 280 150 6 2,0t 2,0t 67
3,0 6,0 230 280 150 7 2,5t 67
6,0 12,5 230 280 150 9 3,0t 67
12,5 25,0 230 280 150 9 67
H26/H36 0,2 0,5 250 300 180 3 1,5t 74
0,5 1,5 250 300 180 4 2,0t 74
1,5 3,0 250 300 180 5 3,0t 74
3,0 6,0 250 300 180 6 3,5t 74
H28/H38 0,2 0,5 270 210 3 81
0,5 1,5 270 210 3 81
1,5 3,0 270 210 4 81

Mekaniska egenskaper – valsade produkter (utdrag ur EN 485-2:2008)

Legering Tillstånd Tjocklek mm

 

 

över          t o m

  

Brottgräns

Rm MPa

 

min           max

Sträckgräns
Rp 0,2 MPa  min          max
Förlängning min

 %

 

 A50 mm             A

Bockningsradie

 

 

180°            90°

Hårdhet HBW
EN AW-5754   [AlMg3] F ≥2,5 100,0 190
O/H111 0,2 0,5 190 240 80 12 0,5t 0t 52
0,5 1,5 190 240 80 14 0,5t 0,5t 52
1,5 3,0 190 240 80 16 1,0t 1,0t 52
3,0 6,0 190 240 80 18 1,0t 1,0t 52
6,0 12,5 190 240 80 18 2,0t 52
12,5 100,0 190 240 80 17 52
H112 ≥6,0 12,5 190 100 12 62
12,5 25,0 190 90 10 58
25,0 40,0 190 80 12 52
40,0 80,0 190 80 14 52
H12 0,2 0,5 220 270 170 4 66
0,5 1,5 220 270 170 5 66
1,5 3,0 220 270 170 6 66
3,0 6,0 220 270 170 7 66
6,0 12,5 220 270 170 9 66
12,5 40,0 220 270 170 9 66
H14 0,2 0,5 240 280 190 3 72
0,5 1,5 240 280 190 3 72
1,5 3,0 240 280 190 4 72
3,0 6,0 240 280 190 4 72
6,0 12,5 240 280 190 5 72
12,5 25,0 240 280 190 5 72
H16 0,2 0,5 265 305 220 2 80
0,5 1,5 265 305 220 3 80
1,5 3,0 265 305 220 3 80
3,0 6,0 265 305 220 3 80
H18 0,2 0,5 290 250 1 88
0,5 1,5 290 250 2 88
1,5 3,0 290 250 2 88
H22/H32 0,2 0,5 220 270 130 7 1,5t 0,5t 63
0,5 1,5 220 270 130 8 1,5t 1,0t 63
1,5 3,0 220 270 130 10 2,0t 1,5t 63
3,0 6,0 220 270 130 11 1,5t 63
6,0 12,5 220 270 130 10 2,5t 63
12,5 40,0 220 270 130 9 63
H24/H34 0,2 0,5 240 280 160 6 2,5t 1,0t 70
0,5 1,5 240 280 160 6 2,5t 1,5t 70
1,5 3,0 240 280 160 7 2,5t 2,0t 70
3,0 6,0 240 280 160 8 2,5t 70
6,0 12,5 240 280 160 10 3,0t 70
12,5 25,0 240 280 160 8 70
H26/H36 0,2 0,5 265 305 190 4 1,5t 78
0,5 1,5 265 305 190 4 2,0t 78
1,5 3,0 265 305 190 5 3,0t 78
3,0 6,0 265 305 190 6 3,5t 78
H28/H38 0,2 0,5 290 230 3 87
0,5 1,5 290 230 3 87
1,5 3,0 290 230 4 87

Mekaniska egenskaper – valsade produkter (utdrag ur EN 485-2:2008)

Legering Tillstånd Tjocklek mm

 

 

över          t o m

  

Brottgräns

Rm MPa

 

min           max

Sträckgräns Rp 0,2 MPa

 

min     max

Förlängning min

%

 

A50 mm          A

Bockningsradie

 

 

180°                 90°

Hårdhet HBW
EN AW-5083   [AlMg4,5Mn0,7] F ≥2,5 250,0 250
O/H111 0,2 0,5 275 350 125 11 1,0t 0,5t 75
0,5 1,5 275 350 125 12 1,0t 1,0t 75
1,5 3,0 275 350 125 13 1,5t 1,0t 75
3,0 6,3 275 350 125 15 1,5t 75
6,3 12,5 270 345 115 16 2,5t 75
12,5 50,0 270 345 115 15 75
50,0 80,0 270 345 115 14 73
80,0 120,0 260 110 12 70
120,0 200,0 255 105 12 69
H112 ≥6,0 12,5 275 125 12 75
12,5 40,0 275 125 10 75
40,0 80,0 270 115 10 73
H116 ≥1,5 3 305 215 8 3,0t 2,0t 89
3 6 305 215 10 2,5t 89
6 12,5 305 215 12 4,0t 89
12,5 40,0 305 215 10 89
40,0 80 285 200 10 83
H12 0,2 0,5 315 375 250 3 94
0,5 1,5 315 375 250 4 94
1,5 3,0 315 375 250 5 94
3,0 6,0 315 375 250 6 94
6,0 12,5 315 375 250 7 94
12,5 40,0 315 375 250 6 94
H14 0,2 0,5 340 400 280 2 102
0,5 1,5 340 400 280 3 102
1,5 3,0 340 400 280 3 102
3,0 6,0 340 400 280 3 102
6,0 12,5 340 400 280 4 102
12,5 25,0 340 400 280 3 102
H16 0,2 0,5 360 420 300 1 108
0,5 1,5 360 420 300 2 108
1,5 3,0 360 420 300 2 108
3,0 4,0 360 420 300 2 108
H22/H32 0,2 0,5 305 380 215 5 2,0t 0,5t 89
0,5 1,5 305 380 215 6 2,0t 1,5t 89
1,5 3,0 305 380 215 7 3,0t 2,0t 89
3,0 6,0 305 380 215 8 2,5t 89
6,0 12,5 305 380 215 10 3,5t 89
12,5 40,0 305 380 215 9 89
H24/H34 0,2 0,5 340 400 250 4 1,0t 99
0,5 1,5 340 400 250 5 2,0t 99
1,5 3,0 340 400 250 6 2,5t 99
3,0 6,0 340 400 250 7 3,5t 99
6,0 12,5 340 400 250 8 4,5t 99
12,5 25,0 340 400 250 7 99
H26/H36 0,2 0,5 360 420 280 2 106
0,5 1,5 360 420 280 3 106
1,5 3,0 360 420 280 3 106
3,0 4,0 360 420 280 3 106

Mekaniska egenskaper – valsade produkter (utdrag ur En 485-2:2008)

Legering Tillstånd Tjocklek mm

 

 

över         t o m

  

Brottgräns
Rm MPa  min          max
Sträckgräns
Rp 0,2 MPa   min      max
Förlängning min

%

 

A50 mm            A

Bockningsradie

 

 

180°              90°

Hårdhet HBW
EN AW-5086   [AlMg4] F ≥2,5 150,0 240
O/H111 0,2 0,5 240 310 100 11 1,0t 0,5t 65
0,5 1,5 240 310 100 12 1,0t 1,0t 65
1,5 3,0 240 310 100 13 1,0t 1,0t 65
3,0 6,0 240 310 100 15 1,5t 1,5t 65
6,0 12,5 240 310 100 17 2,5t 65
12,5 150,0 240 310 100 16 65
H112 ≥6,0 12,5 250 105 8 69
12,5 40,0 240 105 9 65
40,0 80,0 240 100 12 65
H116² ≥1,5 3,0 275 195 8 2,0t 2,0t 81
3,0 6,0 275 195 9 2,5t 81
6,0 12,5 275 195 10 3,5t 81
12,5 50,0 275 195 9 81
H12 0,2 0,5 275 335 200 3 81
0,5 1,5 275 335 200 4 81
1,5 3,0 275 335 200 5 81
3,0 6,0 275 335 200 6 81
6,0 12,5 275 335 200 7 81
12,5 40,0 275 335 200 6 81
H14 0,2 0,5 300 360 240 2 90
0,5 1,5 300 360 240 3 90
1,5 3,0 300 360 240 3 90
3,0 6,0 300 360 240 3 90
6,0 12,5 300 360 240 4 90
12,5 25,0 300 360 240 3 90
H16 0,2 0,5 325 385 270 1 98
0,5 1,5 325 385 270 2 98
1,5 3,0 325 385 270 2 98
3,0 4,0 325 385 270 2 98
H18 0,2 0,5 345 290 1 104
0,5 1,5 345 290 1 104
1,5 3,0 345 290 1 104
H22/H32 0,2 0,5 275 335 185 5 2,0t 0,5t 80
0,5 1,5 275 335 185 6 2,0t 1,5t 80
1,5 3,0 275 335 185 7 2,0t 2,0t 80
3,0 6,0 275 335 185 8 2,5t 80
6,0 12,5 275 335 185 10 3,5t 80
12,5 40,0 275 335 185 9 80
H24/H34 0,2 0,5 300 360 220 4 2,5t 1,0t 88
0,5 1,5 300 360 220 5 2,5t 2,0t 88
1,5 3,0 300 360 220 6 2,5t 2,5t 88
3,0 6,0 300 360 220 7 3,5t 88
6,0 12,5 300 360 220 8 4,5t 88
12,5 25,0 300 360 220 7 88
H26/H36 0,2 0,5 325 385 250 2 96
0,5 1,5 325 385 250 3 96
1,5 3,0 325 385 250 3 96
3,0 4,0 325 385 250 3 96

Mekaniska egenskaper – valsade produkter (utdrag ur EN 485-2:2008)

Legering Tillstånd Tjocklek mm

 

 

över          t o m

  

Brottgräns

Rm MPa

 

min            max

Sträckgräns
Rp 0,2 MPa  min        max
Förlängning min %

 

A50 mm          A

Bockningsradie

180°                90°

Hårdhet HBW
EN AW-6082

[AlSi1MgMn]

O ≥0,4 1,5 150 85 14 1,0t 0,5t 40
1,5 3,0 150 85 16 1,0t 1,0t 40
3,0 6,0 150 85 18 1,5t 40
6,0 12,5 150 85 17 2,5t 40
12,5 25,0 150 16 40
T4 ≥0,4 1,5 205 110 12 3,0t 1,5t 58
T451 1,5 3,0 205 110 14 3,0t 2,0t 58
3,0 6,0 205 110 15 3,0t 58
6,0 12,5 205 110 14 4,0t 58
T451 12,5 40,0 205 110 13 58
40,0 80,0 205 110 12 58
T42 ≥0,4 1,5 205 95 12 1,5t 57
1,5 3,0 205 95 14 2,0t 57
3,0 6,0 205 95 15 3,0t 57
6,0 12,5 205 95 14 4,0t 57
12,5 40,0 205 95 13 57
40,0 80,0 205 95 12 57
T6 ≥0,4 1,5 310 260 6 2,5t 94
T651 1,5 3,0 310 260 7 3,5t 94
T62 3,0 6,0 310 260 10 4,5t 94
6,0 12,5 300 255 9 6,0t 91
T651 12,5 60,0 295 240 8 89
T62 60,0 100,0 295 240 7 89
100,0 150,0 275 240 6 84
150,0 175,0 275 230 4 83
T61 ≥0,4 1,5 290 240 6 2,5t 88
T651 1,5 3,0 290 240 7 3,5t 88
3,0 6,0 290 240 10 4,0t 88
6,0 12,5 290 240 9 5,0t 88
T651 12,5 40,0 290 240 8 88
40,0 80,0 290 240 6 88
80,0 100,0 290 240 5 88
100,0 150,0 275 240 5 84

Mekaniska egenskaper – valsade produkter (utdrag ur EN 485-2:2008)

Legering Tillstånd Tjocklek mm

 

 

över           t o m

  

Brottgräns
Rm MPa  min              max
Sträckgräns

Rp 0,2 MPa

 

min         max

Förlängning min %

 

A50 mm          A

Bockningsradie

 

 

180°               90°

Hårdhet HBW
EN AW-7020

[AlZn4,5Mg1]

O ≥0,4 1,5 220 140 12 45
1,5 3,0 220 140 13 45
3,0 6,0 220 140 15 45
6,0 12,5 220 140 12 45
T4 ≥0,4 1,5 320 210 11 2,0t 92
T451 1,5 3,0 320 210 12 2,5t 92
3,0 6,0 320 210 13 3,5t 92
6,0 12,5 320 210 14 5,0t 92
T6 ≥0,4 1,5 350 280 7 3,5t 104
T651 1,5 3,0 350 280 8 4,0t 104
T62 3,0 6,0 350 280 10 5,5t 104
6,0 12,5 350 280 10 8,0t 104
T651 12,5 40,0 350 280 9 104
40,0 100,0 340 270 8 101
100,0 150,0 330 260 7 98
150,0 175,0 330 260 6 98

Mekaniska egenskaper – valsade produkter (utdrag ur EN 485-2:2008)

Legering Tillstånd Tjocklek mm

 

 

över          t o m

  

Brottgräns
Rm MPa  min             max
Sträckgräns
Rp 0,2 MPa  min         max
Förlängning min %

 

A50 mm       A

Bockningsradie

180°              90°

Hårdhet HBW
EN AW-7075

[AlZn5,5MgCu]

O ≥0,4 0,8 275 145 10 1,0t 0,5t 55
0,8 1,5 275 145 10 2,0t 1,0t 55
1,5 3,0 275 145 10 3,0t 1,0t 55
3,0 6,0 275 145 10 2,5t 55
6,0 12,5 275 145 10 4,0t 55
12,5 75,0 275 9 55
T6 ≥0,4 0,8 525 460 6 4,5t 157
T651 0,8 1,5 540 460 6 5,5t 160
T62 1,5 3,0 540 470 7 6,5t 161
3,0 6,0 545 475 8 8,0t 163
6,0 12,5 540 460 8 12,0t 160
T651 12,5 25,0 540 470 6 161
T62 25,0 50,0 530 460 5 158
50,0 60,0 525 440 4 155
60,0 80,0 495 420 4 147
80,0 90,0 490 390 4 144
90,0 100,0 460 360 3 135
100,0 120,0 410 300 2 119
120,0 150,0 360 260 2 104

Mekaniska egenskaper – extruderade produkter

Utdrag ur EN 754-2:2008, draget material och Utdrag ur EN 755-2:2008, pressat material

Legering Produkt Tillstånd

  

Rundstång Dimension mm fyrkantstång Gods- tjocklek rör, profiler Brottgräns
Rm MPa
 min         max
Sträckgräns
Rp 0,2 MPa
 min      max
Förlängning A%     A50%

 

min         max

EN AW-2007 Dragna stänger, T3 ≤30 ≤30 370 240 7 5
[AlCu4PbMgMn] plattstänger 30<D≤80 30<S≤80 340 220 6
T351 ≤80 ≤80 370 240 5 3
Dragna rör T3 ≤20 370 250 7 5
T3510 ≤20 370 240 5 3
T3511
Pressade stänger, T4, T4510 ≤80 ≤80 370 250 8 6
plattstänger T4511 80<D≤200 80<S≤200 340 220 8
200<D≤250 200<S≤250 330 210 7
Pressade rör T4, T4510, T4511 ≤25 370 250 8 6
Pressade profiler T4, T4510, T4511 ≤30 370 250 8 6
EN AW-2011 Dragna stänger, T3 ≤40 ≤40 320 270 10 8
[AlCu6BiPb] plattstänger 40<D≤50 40<S≤50 300 250 10
50<D≤80 50<S≤80 280 210 10
T8 ≤80 ≤80 370 270 8 6
Dragna rör T3 ≤5 310 260 10 8
5<e≤20 290 240 8 6
T8 ≤20 370 275 8 6
Pressade stänger, T4 ≤200 ≤60 275 125 14 12
plattstänger T6 ≤75 ≤60 310 230 8 6
75<D≤200 295 195 6
Pressade rör T6 ≤25 310 230 6 4
Pressade profiler Specificeras ej
EN AW-2014

 

Dragna stänger, O, H111 ≤80 ≤80 240 125 12 10
(AlCu4SiMg) plattstänger T3 ≤80 ≤80 380 290 8 6
T351 ≤80 ≤80 380 290 6 4
T4 ≤80 ≤80 380 220 12 10
T451 ≤80 ≤80 380 220 10 8
T6 ≤80 ≤80 450 380 8 6
T651 ≤80 ≤80 450 380 6 4
Dragna rör O, H111 ≤20 240 125 12 10
T3 ≤20 380 290 8 6
T3510, T3511 ≤20 380 290 6 4
T4 ≤20 380 240 12 10
T4510, T4511 ≤20 380 240 10 8
T6 ≤20 450 380 8 6
T6510, T6511 ≤20 450 380 6 4
Pressade stänger, O, H111 ≤200 ≤200 250 135 12 10
plattstänger T4, T451 ≤25 ≤25 370 230 13 11
T4511 25<D≤75 25<S≤75 410 270 12
75<D≤150 75<S≤150 390 250 10
150<D≤200 150<S≤200 350 230 8
T6, T6510 ≤25 ≤25 415 370 6 5
T6511 25<D≤75 25<S≤75 460 415 7
75<D≤150 75<S≤150 465 420 7
150<D≤200 150<S≤200 430 350 6
200<D≤250 200<S≤250 420 320 5
Pressade rör O, H111 ≤20 250 135 12 10
T4, T4510, T4511 ≤20 370 230 11 10
T6, T6510 ≤10 415 370 7 5
T6511 10<e≤40 450 400 6 4
Pressade profiler O, H111 alla 250 135 12 10
T4, T4510 ≤25 370 230 11 10
T4511 25<e≤75 410 270 10
T6, T6510 ≤25 415 370 7 5
T6511 25<e≤75 460 415 7

Mekaniska egenskaper – extruderade produkter

Legering Produkt Tillstånd

  

Rundstång Dimension mm fyrkantstång Godstjocklek rör, profiler Brottgräns Rm MPa

 

 

min            max

Sträckgräns
Rp 0,2 MPa
 min        max
Förlängning A%     A50%

 

min         max

EN AW-6012

 

Dragna stänger, T4 ≤80 ≤80 200 100 10 8
[AlMgSiPb] plattstänger T6 ≤80 ≤80 310 260 8 6
Dragna rör T4 ≤20 200 100 10 8
T6 ≤20 310 260 8 6
Pressade stänger, T6, T6510 ≤150 ≤150 310 260 8 6
plattstänger T6511 150<D≤200 150<S≤200 260 200 8
Pressade rör T6, T6510 ≤30 310 260 8 6
 T6511
Pressade profiler T6, T6510 ≤30 310 260 8 6
 T6511
AA6026 Dragna stänger, T6 60 310 260 8
plattstänger T8 60 345 315 4
T9 60 360 330 4
Pressade stänger, T6 150 310 260 8
plattstänger T6 150÷200 260 240 8
EN AW-6262

 

Dragna stänger, T6 ≤80 ≤80 290 240 10 8
[AlMg1SiPb] plattstänger T8 ≤50 ≤50 345 315 4 3
T9 ≤50 ≤50 360 330 4 3
Dragna rör T6 ≤5 290 240 10 8
5<e≤20 290 240 10 8
T8 ≤10 345 315 4 3
T9 ≤10 360 330 4 3
Pressade stänger, plattstänger T6 ≤200 ≤200 260 240 10 8
Pressade rör T6 ≤25 260 240 10 8
Pressade profiler T6 ≤25 260 240 10 8
EN AW-6060

 

Pressade stänger, T4 ≤150 ≤150 120 60 16 14
[AlMgSi] plattstänger T5 ≤150 ≤150 160 120 8 6
T6 ≤150 ≤150 190 150 8 6
T64 ≤50 ≤50 180 120 12 10
T66 ≤150 ≤150 215 160 8 6
Pressade rör T4 ≤15 120 60 16 14
T5 ≤15 160 120 8 6
T6 ≤15 190 150 8 6
T64 ≤15 180 120 12 10
T66 ≤15 215 160 8 6
Pressade profiler T4 ≤25 120 60 16 14
T5 ≤5 160 120 8 6
5<e≤25 140 100 8 6
T6 ≤3 190 150 8 6
3<e≤25 170 140 8 6
T64 ≤15 180 120 12 10
T66 ≤3 215 160 8 6
3<e≤25 195 150 8 6
EN AW-6063

 

Pressade stänger, O, H111 ≤200 ≤200 130 18 16
[AlMg0,7Si] plattstänger T4 ≤150 ≤150 130 65 14 12
150<D≤200 150<S≤200 120 65 12
T5 ≤200 ≤200 175 130 8 6
T6 ≤150 ≤150 215 170 10 8
150<D≤200 150<S≤200 195 160 10
T66 ≤200 ≤200 245 200 10 8
Pressade rör O, H111 ≤25 130 18 16
T4 ≤10 130 65 14 12
10<e≤25 120 65 12 10
T5 ≤25 175 130 8 6
T6 ≤25 215 170 10 8
T66 ≤25 245 200 10 8
Pressade profiler T4 ≤25 130 65 14 12
T5 ≤3 175 130 8 6
3<e≤25 160 110 7 5
T6 ≤10 215 170 8 6
10<e≤25 195 160 8 6
T64 ≤15 180 120 12 10
T66 ≤10 245 200 8 6
10<e≤25 225 180 10 8

Mekaniska egenskaper – extruderade produkter

Utdrag ur EN 754-2:2008, draget material Utdrag ur En 755-2:2008, pressat material 

Legering Produkt Tillstånd

  

Rundstång Dimension mm fyrkantstång Gods- tjocklek rör, profiler Brottgräns
Rm MPamin        max
Sträckgräns
Rp 0,2 MPa min       max
Förlängning A%     A50%

 

min         max

EN AW-6082 [AlSi1MgMn] Pressade stänger/ plattstänger O, H111 ≤200 ≤200 160 110 14 12
T4 ≤200 ≤200 205 110 14 12
T6 ≤20 ≤20 295 250 8 6
20<D≤150 20<S≤150 310 260 8
150<D≤200 150<S≤200 280 240 6
200<D≤250 200<S≤250 270 200 6
Pressade rör O, H111 ≤25 160 110 14 12
T4 ≤25 205 110 14 12
T6 ≤5 290 250 8 6
5<e≤25 310 260 10 8
Pressade profiler O, H111 alla 160 110 14 12
T4 ≤25 205 110 14 12
Öppna profiler
T5 ≤5 270 230 8 6
T6 ≤5 290 250 8 6
5<e≤25 310 260 10 8
Hålprofiler
T5 ≤5 270 230 8 6
T6 ≤5 290 250 8 6
5<e≤15 310 260 10 8
EN AW-7075  [AlZn5,5MgCu] Dragna stänger, plattstänger T6 ≤80 ≤80 540 485 7 6
Dragna rör T6 ≤20 540 485 7 6
Pressade stänger,
plattstänger
Pressade rör T6, T6510 T6511 ≤5 540 485 8 6
5<e≤10 560 505 7 5
10<e≤50 560 495 6 4
Pressade profiler T6, T6510  T6511 ≤25 530 460 6 4
25<e≤60 540 470 6

I am message box. Click edit button to change this text.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

logo