Brons – väl värd en egen tidsålder

Brons är en stark och tålig metallegering av koppar och tenn som började framställas redan under åren 1800–500 f.Kr. Man har funnit mängder av bronsföremål i historiska gravar och boplatser från bronsåldern. Metallen kännetecknas av sin höga hållfasthet och enastående styrka och följaktligen upptäckte man att brons lämpade sig för tillverkning av vapen som svärd, spjutspetsar och knivar men också till bruksföremål som yxor.

Metallen var också ett omtyckt material för tillverkning av vackra prydnadsföremål och smycken.

På senare tid har man utvecklat brons i en legering med aluminium som ger en önskvärd hårdhet vilket kommer väl till pass där slitaget är högt och ojämnt, till exempel i pumpar, stenkrossar, fartygspropellrar och inom offshore-industrin där påfrestningen på materialet är stor och kraven höga.

Metallen används ofta i tillämpningar för tillverkning av korrosionshärdiga fjädrar till fordonsindustrin. Vi kan konstatera att brons har bättre hållfasthet än mässing, men kan vara svårare att bearbeta.

logo