Zink – den livsviktiga metallen

Zink är en livsviktig mineral som kroppen behöver för immunförsvar och ämnesomsättning. Den är också en typisk legeringsmetall.

Inom bilindustrin tillämpas zink- och kopparlegeringar bland annat för tillverkning av rör och kopplingar. Och för ytbehandling är zink mycket vanligt, inte minst vid galvanisering och varmförzinkning.

Andra användningsområden är zinkbeläggningar på stål som gör metallen korrosionsbeständig. Zink används också som minuspol i både alkaliska batterier och brunstensbatterier, likaså används den ofta i mässingslegeringar.

logo