Personskyddspolicy

Danubia har upprättat
följande personskyddspolicy:

Danubia Metallkontor AB följer gällande dataskyddsförordning, som på engelska förkortas GDPR. Danubia hanterar enbart personuppgifter i den mån som krävs för att upprätthålla en affärsrelation, dvs. enbart kontaktuppgifter. Danubia överlåter kontaktuppgifter till tredje part, såsom speditör och lagerhantering när detta är nödvändigt för att fullfölja överenskommelse med kund/leverantör. Kontaktuppgifter överlåtes aldrig till utomstående i någon form.

logo