Miljöhänsyn är en central fråga för oss. Vi är måna om att stödja ett respektfullt utnyttjande av jordens resurser och råvaror. Det är vårt sätt att ta ansvar.

Höga miljökrav

Vi är en ansvarstagande aktör på vår marknad och integrerar en hållbarhetspolicy i hela verksamheten. Det handlar mycket om att arbeta långsiktigt för en hållbar utveckling och att vara uppmärksam på den effekt vår verksamhet kan ha på omvärlden. I de uppdrag vi får är det viktigt för oss att ha ett gott omdöme och att använda resurserna optimalt, såväl ekonomiskt som miljömässigt. När du gör en beställning hos oss kan du lita på att allt vårt material är miljöcertifierat.

Vårt miljötänkande sträcker sig längre än enbart till material och råvaror. Det omfattar även tillverkning och transporter. I samarbete med både leverantörer och kunder genomför vi regelbundna granskningar för att uppfylla branschens höga miljökrav. Vi gör också vad vi kan för att i möjligaste mån erbjuda återvunna metaller. Danubia arbetar enbart med leverantörer som är miljöcertifierade enligt ISO, alternativt ISO/TS.

logo