Aluminium

Serie Plåt Band Folie Plate Rondeller Rör Profiler Stång Tråd
1000 X X X X X X X X
2000 X X X X X X X
3000 X X X X X
5000 X X X X X X X X
6000 X X X X X X X
7000 X X X X X X
8000 X
Vi erbjuder även lackade och specialbehandlade ytor

Koppar

Legeringar Plåt Band Folie Plate Rondeller Rör Profiler Stång Tråd
SF-Cu/ CW024A X X X X X X X X X
SE-Cu/ CW021A X X X X X X X X X
OF-Cu/ CW008A X X X X X X X X X
Cu-ETP/ CW004A X X X X X X X X X
Vi erbjuder även andra kopparlegeringar på förfrågan

Mässing

Legeringar Plåt Band Folie Plate Rondeller Rör Profiler Stång Hålbult Tråd
CuZn37/ CW508L X X X X X X X X X X
CuZn39Pb3/ CW614N X X X X X
CuZn40Pb2/ CW617 X
CuZn36Pb2As/ CW602N X X X X X
CuZn35Pb1,5AlAs/ CW625 X X X X X
CuZn33Pb1,5AlAs/ CW626 X X X X X
CuZn42/ CW510L X X
CuZn40/ CW509L X X

Övrigt

Legeringar Plåt Band Folie Plate Rondeller Rör Profiler Stång
Rostfritt X X X X X
Brons X X X X X X X X
Kopparnickel/ CuNi10 X X X X X X X X
Kopparnickel/ CuNi30 X X X X X X X X
Titan X X X X X X X X

Periodiska systemet

logo