Kopia av Lagerlista mässing inför mässan ibladat KLAR NUU-1