Aluminiumstång Kopparstång Mässingstång Aluminiumplåt Kopparplåt Mässingsplåt Aluminiumband Kopparband Mässingsband Aluminiumprofiler Kopparprofiler Mässingsprofiler Aluminiumfolie Kopparfolie Mässingsfolie Aluminiumrondeller Kopparrondeller Mässingsrondeller Aluminiumrör Kopparrör Mässingsrör Aluminumtråd Koppartråd Mässingstråd Mässingshålbult

Aluminium

Serie Plåt Band Folie Plate Rondeller Rör Profiler Stång Tråd
1000 X X X X X X X X
2000 X X X X X X X
3000 X X X X X
5000 X X X X X X X X
6000 X X X X X X X
7000 X X X X X X
8000 X
Vi erbjuder även lackade och specialbehandlade ytor

Koppar

Legeringar Plåt Band Folie Plate Rondeller Rör Profiler Stång Tråd
SF-Cu/ CW024A X X X X X X X X X
SE-Cu/ CW021A X X X X X X X X X
OF-Cu/ CW008A X X X X X X X X X
Cu-ETP/ CW004A X X X X X X X X X
Vi erbjuder även andra kopparlegeringar på förfrågan

Mässing

Legeringar Plåt Band Folie Plate Rondeller Rör Profiler Stång Hålbult Tråd
CuZn37/ CW508L X X X X X X X X X X
CuZn39Pb3/ CW614N X X X X X
CuZn40Pb2/ CW617 X
CuZn36Pb2As/ CW602N X X X X X
CuZn35Pb1,5AlAs/ CW625 X X X X X
CuZn33Pb1,5AlAs/ CW626 X X X X X
CuZn42/ CW510L X X
CuZn40/ CW509L X X

Övrigt

Legeringar Plåt Band Folie Plate Rondeller Rör Profiler Stång
Rostfritt X X X X X
Brons X X X X X X X X
Kopparnickel/ CuNi10 X X X X X X X X
Kopparnickel/ CuNi30 X X X X X X X X
Titan X X X X X X X X

Periodiska systemet