Metaller är vår vardag

Metall är ett hållbart material med en mångfald egenskaper och oändliga möjligheter. Den är formbar, har lång livslängd och kan återvinnas i praktiskt taget det oändliga. Metaller är vår vardag, men också din. Överallt möter vi metallföremål av olika kvaliteter och i varierande former. Från den lilla, blanka kavajknappen till maskiner i de riktigt stora industrikomplexen.